Nový zákon o státním zastupitelství považuji za nesystémovou zbytečnost

10 Říj 2018

Vláda na svém jednání dne 7. 4. 2016 schválila nový návrh zákona o státním zastupitelství, který ministr spravedlnosti Robert Pelikán odprezentoval jako kompromis, ze kterého již nelze dále ve větším ustupovat. Nový zákon v předloženém znění považuji za nesystémovou zbytečnost. Zdůvodňování potřeby nového zákona se přitom stále točí ohledně skloňování pojmů nezávislost státního zastupitelství, nezávislost státních …


Hon státních zástupců na nepohodlné firmy?

10 Říj 2018

Platná právní úprava zákona o trestní odpovědnosti právnických osob již dnes upravuje tzv. přičitatelnost jednání jako podmínku trestní odpovědnosti právnických osob, pouze však ve vztahu k zaměstnancům nebo osobám v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů podle § 8 odst. 1 písm. d) TOPO. Doslova – právnické osobě lze přičítat jednání zaměstnance, pokud „orgány právnické …


Svoboda slova a falešná demokracie

10 Říj 2018

Přistoupit na trestněprávní ochranu prezidenta patří mezi další z témat, které ukázaly, že česká společnost nikdy v minulosti s jistotou nevěděla, jak naložit s urážkami politických představitelů země. Od dob Tomáše Garrigue Masaryka, kdy byl úřad prezidenta republiky spojen s velkou mírou vážnosti, se hodně změnilo a respekt a úcta k politikům nebo symbolům státnosti …


Jak pohodlně „ohnout“ právo?

10 Říj 2018

Právo může být občas nesrozumitelné. To však neznamená, že by mělo docházet k šíření demagogických myšlenek a srovnávání nesrovnatelného.  Článek „Vláda práva je tenká slupka“, který byl uveřejněn v MF Dnes dne 13.9.2017, považuji za typickou ukázkou komentáře, který může ve veřejnosti vyvolat zcela mylné dojmy o fungování nejen státního zastupitelství, ale i celé české justice. Autor, …


Vzpomínka na státního zástupce…

10 Říj 2018

Minulý týden po dlouhé těžké nemoci zemřel bývalý ředitel trestního odboru NSZ v Brně JUDr. Stanislav Potoczek. Přes svou bohatou praxi, znalosti a zkušenosti byl po příchodu současného vedení NSZ z funkce odvolán a od té doby působil jako řadový státní zástupce NSZ. Připomenutí jeho osoby v těchto dnech považuji za důležité, protože patřil mezi státní …

Top