Naše názory

Nový zákon o státním zastupitelství považuji za nesystémovou zbytečnost

Vláda na svém jednání dne 7. 4. 2016 schválila nový návrh zákona o státním zastupitelství, který ministr spravedlnosti Robert Pelikán odprezentoval jako kompromis, ze kterého již nelze dále ve větším ustupovat. Nový zákon v předloženém znění považuji za nesystémovou zbytečnost. Zdůvodňování potřeby nového zákona se přitom stále točí ohledně skloňování pojmů nezávislost státního zastupitelství, nezávislost státních…
Číst více

Hon státních zástupců na nepohodlné firmy?

Platná právní úprava zákona o trestní odpovědnosti právnických osob již dnes upravuje tzv. přičitatelnost jednání jako podmínku trestní odpovědnosti právnických osob, pouze však ve vztahu k zaměstnancům nebo osobám v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů podle § 8 odst. 1 písm. d) TOPO. Doslova – právnické osobě lze přičítat jednání zaměstnance, pokud „orgány právnické…
Číst více

Svoboda slova a falešná demokracie

Přistoupit na trestněprávní ochranu prezidenta patří mezi další z témat, které ukázaly, že česká společnost nikdy v minulosti s jistotou nevěděla, jak naložit s urážkami politických představitelů země. Od dob Tomáše Garrigue Masaryka, kdy byl úřad prezidenta republiky spojen s velkou mírou vážnosti, se hodně změnilo a respekt a úcta k politikům nebo symbolům státnosti…
Číst více

Jak pohodlně „ohnout“ právo?

Právo může být občas nesrozumitelné. To však neznamená, že by mělo docházet k šíření demagogických myšlenek a srovnávání nesrovnatelného.  Článek „Vláda práva je tenká slupka“, který byl uveřejněn v MF Dnes dne 13.9.2017, považuji za typickou ukázkou komentáře, který může ve veřejnosti vyvolat zcela mylné dojmy o fungování nejen státního zastupitelství, ale i celé české justice. Autor,…
Číst více

Vzpomínka na státního zástupce…

Minulý týden po dlouhé těžké nemoci zemřel bývalý ředitel trestního odboru NSZ v Brně JUDr. Stanislav Potoczek. Přes svou bohatou praxi, znalosti a zkušenosti byl po příchodu současného vedení NSZ z funkce odvolán a od té doby působil jako řadový státní zástupce NSZ. Připomenutí jeho osoby v těchto dnech považuji za důležité, protože patřil mezi státní…
Číst více