AK Vesecká

Specialisté na oblast trestního práva a komplexní právní poradenství v otázkách spojených s odpovědností podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

NEBO

+420 226 211 800

KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

TRESTNÍ PRÁVO

Právní pomoc v oblasti trestního práva při obhajobě klientů v trestních věcech a jejich zastupování před orgány činnými v trestním řízení.

OBCHODNÍ A INSOLVENČNÍ PRÁVO

Komplexní právní služby pro podnikatele, zakládání a rušení společností, prodej obchodních podílů a změny atd.

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB

Konzultace možnosti zajištění prevence vzniku trestněprávní odpovědnosti firem, vyhodnocení rizik vnitřních firemních předpisů a další.

RODINNÉ PRÁVO

Díky úzké spolupráci s poradci i z jiných oblastí, zejména ze sféry daňové a ekonomické, mají naši klienti možnost konzultovat své záležitosti s odborníky i z těchto oblastí.

O advokátní kanceláři

Naše kancelář poskytuje vysoce profesionalizované právní služby v různých oblastech práva. Zaměřujeme se zejména na oblast trestního práva a komplexní právní poradenství v otázkách spojených s odpovědností podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Poskytujeme právní poradenství a právní pomoc ale i ve vybraných případech generální praxe. 

Nabízíme našim klientům nejen komplexní právní servis, ale i zhotovení dílčích právních úkonů, legislativních návrhů, stanovisek a analýz spojených s činností fyzických i právnických osob na území celé České republiky, ale i v zahraničí. Spolupracujeme úzce s poradci i z jiných oblastí, zejména ze sféry daňové a ekonomické. Našimi partnery v různých právních sférách jsou profesionální daňový poradci, exekutoři, insolvenční správci, notáři, ale i tlumočnici, předkladatelé, znalci a znalecké ústavy.

Potřebujete pomoci s otázkami práva?
Jsme tu pro Vás!