Specialisté na oblast trestního práva a komplexní právní poradenství v otázkách spojených s odpovědností podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.


KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

TRESTNÍ PRÁVO

Právní pomoc v oblasti trestního práva při obhajobě klientů v trestních věcech a jejich zastupování před orgány činnými v trestním řízení.

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB

Konzultace možnosti zajištění prevence vzniku trestněprávní odpovědnosti firem, vyhodnocení rizik vnitřních firemních předpisů a další.

OBCHODNÍ A INSOLVENČNÍ PRÁVO

Komplexní právní služby pro podnikatele, zakládání a rušení společností, prodej obchodních podílů a změny atd.

RODINNÉ PRÁVO

Díky úzké spolupráci s poradci i z jiných oblastí, zejména ze sféry daňové a ekonomické, mají naši klienti možnost konzultovat své záležitosti s odborníky i z těchto oblastí.

OBČANSKÉ PRÁVO

Komplexní právní služby pro občany a podnikatele v oblasti nového občanského zákoníku, a jejich zastupování ve sporech v řízení soudním i rozhodčím.


Potřebujete pomoci s otázkami práva?

Top