Profil kanceláře

Naše kancelář poskytuje vysoce profesionalizované právní služby v různých oblastech práva. Zaměřujeme se zejména na oblast trestního práva a komplexní právní poradenství v otázkách spojených s odpovědností podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Poskytujeme právní poradenství a právní pomoc ale i ve vybraných případech generální praxe. 

Nabízíme našim klientům nejen komplexní právní servis, ale i zhotovení dílčích právních úkonů, legislativních návrhů, stanovisek a analýz spojených s činností fyzických i právnických osob na území celé České republiky, ale i v zahraničí. Spolupracujeme úzce s poradci i z jiných oblastí, zejména ze sféry daňové a ekonomické. Našimi partnery v různých právních sférách jsou profesionální daňový poradci, exekutoři, insolvenční správci, notáři, ale i tlumočnici, předkladatelé, znalci a znalecké ústavy.

Náš tým

Alfréd Rudys

asistent kanceláře

Top