JUDr. et Mgr. Gabriela Wagnerová

Absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, doktorát získala na Právnické fakultě Univerzity Karlově v Praze. Na Západočeské univerzitě v Plzni vystudovala také Filozofickou fakultu – obor politologie a mezinárodní vztahy. Během své dřívější profesní praxe v ústředních orgánech státní správy získala zkušenosti z trestního, správního a občanského práva. V souvislosti s dřívějším působením má rovněž zkušenosti s poskytováním právních služeb územním samosprávným celkům.

V rámci své advokátní praxe se zaměřuje zejména na oblast práva trestního a správního. Podílí se však také na poskytování právních služeb ve všech oblastech práva soukromého se specializací na obchodně-právní problematiku zahrnující především právo korporátní.

Hovoří anglicky a má pasivní znalost španělštiny.

Top