JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.) a akademický titul Ph.D., získala na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

V počátcích své profesní kariéry působila jako právní čekatelka a vyšetřovatelka prokuratury, později jako náměstkyně Okresního státního zastupitelství v Havlíčkově Brodě. V letech 2000 až 2005 působila jako krajská státní zástupkyně v Hradci Králové a v roce 2005 až 2010 vykonávala pozici nejvyšší státní zástupkyně ČR. V roce 2009 byla předsedkyní Sítě generálních prokurátorů členských států EU.

Od roku 2011 dodnes vykonává advokátní praxi, s výjimkou let 2014 až 2016, kdy působila jako ředitelka právní a legislativní sekce Energetického regulačního úřadu.

Po dobu své profesní kariéry se věnuje také pedagogické a publikační činnosti. V minulosti působila jako lektorka Justiční akademie v Kroměříži, členka vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti působí v redakční radě časopisu Právo a bezpečnost a přednáší na Vysoké škole finančně a správní v Praze na katedře veřejného a evropského práva (předměty Trestní právo 1,2, Trestněprávní rizika podnikání, Hospodářská a ekonomická kriminalita, Dokazování v trestním řízení).

Je autorkou řady publikací a odborných článků a komentářů.

V rámci své advokátní praxe poskytuje právní služby zejména v oblasti trestního a správního práva. Ve své činnosti poskytuje právní služby korporacím v oblasti obchodního práva i v jiných případech generální praxe.  Od roku 2011 se zabývá rovněž problematikou trestněprávní kriminality právnických osob a tvorby tzv. compliance programů pro korporátní sektor.

Hovoří anglicky a rusky.

Top