Vzpomínka na státního zástupce…

Minulý týden po dlouhé těžké nemoci zemřel bývalý ředitel trestního odboru NSZ v Brně JUDr. Stanislav Potoczek. Přes svou bohatou praxi, znalosti a zkušenosti byl po příchodu současného vedení NSZ z funkce odvolán a od té doby působil jako řadový státní zástupce NSZ. Připomenutí jeho osoby v těchto dnech považuji za důležité, protože patřil mezi státní zástupce, kteří se nebáli prezentovat své názory a rozhodovat i proti obecně sdílenému veřejnému mínění vytvářenému na základě titulků z prvních stránek novin.

Stanislav Potoczek nezavíral oči a nepodléhal alibismu, když v trestních věcech poukazoval na nezákonnosti v postupu nižších státních zastupitelství, například v mediálně známé kauze v působnosti krajského státního zastupitelství v Ostravě, nezaštiťoval se zaklínadlem, že NSZ nemůže nic proti nezákonnosti nižších stupňů dělat, rozhodoval tak, jak mu určoval a umožňoval zákon.

Jeho jednání dnes vystupuje ještě výrazněji v kontextu s postoji nejvyššího státního zástupce, který popírá svými komentáři hlavní funkci dozoru a dohledu státního zastupitelství v přípravném řízení, tj. kontrolu zákonnosti postupu policejních orgánů či podřízených státních zastupitelství, pokud k veřejně vyslovovaným a dokládaným námitkám Andreje Babiše v kauze „Čapí hnízdo“ pouze v rozhovoru pro tisk sdělí, že „jde o obhajobu a že obrana vyšetřovatele, zda postupuje zákonně, je v tomto směru hrozně složitá“. Opak je pravdou, zákonnost postupu buď je, anebo není. Uvedeného si byl JUDr. Potoczek vždy dobře vědom a já jsem si ho proto vážila a vážím. Státnímu zastupitelství bude chybět.

JUDr. Renata Vesecká, Ph.D., advokátka

Převzato z webu České justice – http://www.ceska-justice.cz/blog/vzpominka-statniho-zastupce/, 31.1.2018.

Top