Mgr. Iva Dostálová

woman_796980

Vystudovala právnickou fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a své pracovní působení zahájila v roce 2011 jako advokátní koncipientka v Praze. Advokátní zkoušky absolvovala v roce 2014.

V rámci své právní praxe se nejvíce věnuje oblasti trestního práva, občanského práva a rodinného práva. Je spoluautorkou naučných článků zaměřených na právní aspekty a problematiku ve vinohradnictví a vinařství v odborném časopise Vinařský obzor.

Hovoří anglicky a má pasivní znalost francouzského jazyka.